Photo Rating Website
Index odlegolsci Oddzial 731 odziez moro Odra Chojna
odliczenia podatku ... odsetki od kredytu mieszkaniowego

aaaaDziewczęta i Chłopakiaaaa

Temat: Zmiany W PIT w 2009
Zmiany w ustawie PIT umozliwiły podatnikom, którzy utracili prawo do ulgi odsetkowejw związku z refinansowaniem kredytu mieszkaniowego lub konsolidacja zadłuzenia,prawo do ulgi odsetkowej co uważam za bardzo trafą decyzję.Odsetki od kredytu zapłacone w latach 2002-2007 w związku z inwestycją zakończoną przed 10 stycznia 2008r podlegają odliczeniu(po spełnieniu warunków określonych w przepisach obowiązujacych do konca 2006r)od dochodu uzyskanego w roku 2008 lub 2009.Podatnicy dostali mozliwość odliczenia ich albo w rozliczeniu za rok 2008 lub 2009.Trzeba pamietać, że odliczenia dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy,kiedy została zakończona inwestycja.Ponadto odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji moga być odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok,w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki.Jednocześnie zwracam uwagę, że zwiekszył sie limit i dla inwestycji zakończonych w 2008r wynosi 212 870,00PLN ,...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1542Temat: nowe stawki podatkowe
Zmiany w PIT w 2009 roku są korzystne, gdyż wprowadzono dwustopniową skalę podatkową - 18 i 32 proc. - zamiast trzech stawek podatku : 19, 30 i 40 proc. Ze zmian mogą być zadowoleni rozliczający podatek na zasadach ogólnych (m.in. pracownicy etatowi, emeryci, funkcjonariusze mundurowi oraz przedsiębiorcy). Oni skorzystają na uldze rodzinnej,wspólnym rozliczeniu,odliczeniu zagranicznych składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych. Ulga rodzinna będzie nadal korzystna, gdyż rozszerzono ją na rodziców zastępczych i opiekunów prawnych, ale jej atrakcyjność zmniejszy się w wyniku proporcjonalnego odliczenia. Korzyści uzyskają podatnicy, którzy rozliczają ulgę odsetkową, gdyż zmiana pierwotnego kredytu mieszkaniowego,czyli uzyskanie kredytu konsolidacyjnego lub refinansowego, nie pozbawi odliczenia. Tych korzyści nie odczują inwestorzy i udziałowcy spółek. Od 2009 roku nie są kosztami uzyskania przychodów odsetki i prwizje od kredytu, za który uzyskano papiery wartościowe. Podatek będzie należny również od wartości niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1684


Temat: ULGA MIESZKANIOWA
Zgodnie z poprawką, z PIT zostaną zwolnione dochody ze sprzedaży mieszkania, jeżeli w ciągu dwóch lat zostaną przeznaczone nie tylko na spłatę kredytu hipotecznego, ale także na spłatę innych kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniejszego kredytu hipotecznego.Zgadzam się z poprzednikiem zmiana ta jest gorsza. W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie ze zmianami, ulga mieszkaniowa ma zastąpić obecną ulgę meldunkową. Likwidowana ulga zwalnia dochody ze sprzedaży mieszkania pod warunkiem, że sprzedający był w nim zameldowany przynajmniej rok. Ulga mieszkaniowa ma objąć dochody ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli w ciągu dwóch lat zostaną one przeznaczone m.in. na zakup mieszkania, budynku mieszkalnego czy gruntu budowlanego lub spłatę kredytu mieszkaniowego. Ulga ma dotyczyć także zakupu gruntu, który nie ma charakteru budowlanego, jeżeli w ciągu dwóch lat od zakupu stanie się on gruntem budowlanym. Zliberalizowane zostały zasady tzw. ulgi odsetkowej. Pozwala ona na odliczenie od dochodu odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na budowę domu lub mieszkania. Nowelizacja przewiduje, że ulga obejmie także kredyty refinansowe zaciągnięte na spłatę kredytów mieszkaniowych.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=973


Temat: Niższe podatki od 1 stycznia 2009r.
Należy zwrócić uwagę, iż nie zmieni się jedynie sklala podatkowa ale również zasadu udzielanie ulg. i tak nowelizacja liberalizuje zasady tzw. ulgi odsetkowej, która pozwala na odliczenie od dochodu odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na budowę domu lub mieszkania. Ulga ta obejmie także kredyty refinansowe zaciągnięte na spłatę kredytów mieszkaniowych. Podatnicy będą mogli skorzystać z nowych zwolnień podatkowych. Obejmą one np. pomoc finansową udzieloną z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zdarzeniem losowym. Z podatku będą ponadto zwolnione dochody z nagród uzyskanych przez podatników za wybitne osiągnięcia, w części przekazanej na cele pożytku publicznego. Zmiany dotyczą także ulgi prorodzinnej. W 2008 r. pozwala ona odliczyć od podatku kwotę 1173,7 zł na każde dziecko w rodzinie. W 2009 r. odliczenie wyniesie 1112,04 ... wychowujących dzieci. Możliwe będzie ponadto odliczenie od dochodu obowiązkowych składek społecznych i zdrowotnych zapłaconych za granicą, jeżeli nie zostały wcześniej odliczone od dochodu.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1329


Temat: Ulga odsetkowa - cena zakupu udziału w gruncie
Podatnik ma możliwość odliczenia odsetek od dochodu jeśli umowa kredytowa została zawarta w latach 2002-2006. W przypadku, gdy umowa kredytowa została zawarta po 31 grudnia 2006 r. podatnik w ogóle nie nabywa prawa do odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek. Kolejny warunek, to podpisanie umowy przyrzeczonej do końca 2007 roku. UWAGA, ważne info dla tych którzy mają np. dosyć swojego banku i planują przenieść swój kredyt do innego: "... zaciągnięcie kredytu w nowym banku powoduje zawarcie nowej umowy kredytowej, natomiast celem tej umowy jest spłata zadłużenia wobec innego banku, a nie finansowanie inwestycji mieszkaniowej. W związku z tym takie przeniesienie powoduje utratę prawa do kontynuacji ulgi odsetkowej nawet w sytuacji, gdy dotyczy tej samej inwestycji mieszkaniowej." Cały tekst na stronie... http://www.money.pl/podatki/wiadomosci/artykul/ulge;odsetkowa;mozna;rozliczac;nawet;do;2027;r;,133,0,328581.html
Źródło: osiedlepoezji.fora.pl/a/a,24.html


Temat: akt notarialny a ulga budowlana
na zasadzie praw nabytych, prawo do odliczenia od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji - poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2004 r. Do tej pory zarówno ... takie prawo dla podatnika. Z kolei w drugim z opisanych przypadków nie ma możliwości odliczenia wydatków z tyt. poniesionych kosztów notarialnych. Przepis ustawy przewiduje ulgę podatkową w postaci możliwości odpisania od podstawy opodatkowania wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowych podatnika. Dlatego też ulga ta potocznie nazywana jest ulgą na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego. pozdrawiam
Źródło: forum.hetman.com.pl/viewtopic.php?t=44


Temat: pozwolenie na budowę
nowych przepisów - jest uzyskanie od banku pozytywnej decyzji o przyznaniu kredytu do końca 2006 . I tu pojawia się problem: tak długo jak nie otrzymacie pozwolenia na budowę (a mamy połowę października), Wasi klenci nie mogą składać wniosków o kredyt, wymaga go każdy bank. Jeśli nie otrzymacie pozwolenia w rozsądnym terminie, narazicie swoich klientów na straty rzedu 3 - 5 tys. zł rocznie (brak możliwości odliczania podatku). W związku z boomem na kredyty mieszkaniowe, czas oczekiwania na decyzję kredytową w bankach wydłużył się już do 3 - 4 tygodni. Dlaczego nadal nie ... Was skazani... Czy zagwarantuje Pan im na tym forum, że nie stracą podatku na kupnie mieszkania w Piekut Dev.? Informacje o statusie wniosku Piekut Dev. o wydanie pozwolenia na budowę Central...
Źródło: piekut.fora.pl/a/a,69.html


Temat: Ulga odsetkowa a kredyt w chf?
Ulga odsetkowa...znalezione w sieci... W ramach ulgi odsetkowej podlegają tylko odsetki od kredytu zaciągniętego na inwestycję mieszkaniową. Nie odliczamy odsetek na przykład od części finansującej zakup garażu, miejsca parkingowego czy pomieszczenia gospodarczego. Bez odliczenia pozostaną również odsetki od części kredytu przeznaczonej na sfinansowanie zakupu gruntu. Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe w walutach obcych i chcą skorzystać z ulgi odsetkowej muszą spełnić szereg warunków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tu problemów nie ma: kredytobiorca ma jasność. Pytanie tylko, w jaki sposób wyliczyć wysokość odsetek faktycznie zapłaconych w danym roku podatkowym. W zawiadomieniu, jakie kredytobiorca otrzymuje z banku, wskazana jest rata kredytu, ale nie w złotówkach, tylko w walucie, w jakiej został udzielony kredyt. I tak naprawdę kredytobiorca dowiaduje się, ile zapłacił ... wyciągi z rachunku, gdzie znajduje się informacja, ile pieniędzy zostało pobranych. To dla urzędników podatkowych może być niewystarczającym dowodem poniesienia określonych wydatków i w efekcie przysporzyć kredytobiorcy problemów. Dlatego warto poprosić bank, w którym zaciągnęliśmy kredyt, o przygotowanie zestawienia dotyczącego wysokości odsetek zapłaconych od kredytu mieszkaniowego w danym roku podatkowym. Ale uwaga: zestawienia takiego nie otrzymamy za darmo. Trzeba za nie zapłacić – i co ważne – czekać na jego przygotowanie, nawet do dwóch tygodni. Warto z tego zdawać sobie sprawę, gdy zaciągamy w banku kredyt mieszkaniowy w obcej walucie. Źródło: http://www.expander.pl/expander/index.jsp?place=Lead6&news_cat_id=22&news_id=1698&layout=2&page=text
Źródło: kazimierzawielkiego.fora.pl/a/a,8.html


Temat: odliczanie podatkowe
czy można odliczyć odsetki od kredytu hipotecznego (mieszkaniowego)
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=499


Temat: ODSETKI OD KREDYTU-rozliczenie podatku
Jak skorzystać z odliczeń mieszkaniowych Udzielenie kredytu to podpisanie umowy PRZYKŁAD: 2 Podatnik umowę kredytu podpisał 28 grudnia 2006 r. Mieszkanie, na które został zaciągnięty kredyt, zostanie oddane dopiero w II kwartale 2008 r. Pieniądze z kredytu zostaną uruchomione pod koniec 2007 roku. Nawet taka sytuacja nie ma wpływu na prawo do odliczenia ulgi odsetkowej. Zgodnie z przepisem przejściowym prawo do ulgi odsetkowej ma każdy, komu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka). Decydujące znaczenie ma w tym przypadku moment podpisania umowy, a nie uruchomienie pieniędzy. Takie stanowisko potwierdził resort finansów. Wyjaśnił, że zarówno przepisy dotyczące ulgi odsetkowej, jak i przepis przejściowy odnoszą się do faktu zawarcia umowy. Nie odnoszą się zaś do powinności banku wynikającej z umowy polegającej na wypłacie kredytu (uruchomieniu transzy kredytowych). W związku z tym samo zawarcie umowy do końca 2006 roku, której przedmiotem będzie sfinansowanie jednej z czterech określonych inwestycji, będzie stanowić o nabyciu przez podatnika prawa do odliczania wydatków na spłatę odsetek. Podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi odsetkowej. Podstawa prawna Art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz...
Źródło: skorosze.eu/viewtopic.php?t=712


Temat: Wracacie czy zostajecie?
poświęca na odsetki. Ceny mieszkań są teraz mocno podkręcone, i trudno teraz ocenić realną sytuacje - jakiś mały krach czy koretta - pokaże realia (jak w Hiszpani parę lat temu). Koszt kredytu mieszkaniowego najlepiej określa rzeczywisty standart życia - bo co z tego skoro zarobki mojego kolegi (informatyk w Wawie) skoczyły z 2500 netto w 2004r na 3400 netto w 2008r - jak przykladowa rata za nowe 50 m2 mieszkania skoczyla z ok.700 zl/mc w 2004 do ok. 2200zl/mc Ntaomiast na pewno mogą wracać teraz Ci co 3 lata temu wzieli kredyt i ... wage w UK (i stałej umowie o prace) można było (przy minimalnym wkładzie ok.10%) dostać spokojnie kredyt na ok. 150-200 tys zl (w BOŚ). Minusem było wykazanie się dochodami w UK, za co mógł ścigać polski fiskus (dodatkowe 10tys na rok podatku). W 2008 (po odliczeniu kosztów kredytu + odsetek) i po sprzedazy mieszkania mozna bylo miec jakieś 80 tys funtow zysku. Ale grupa, której udało się w ten sposó zarobić jest niewielka... Podsumowując - jeżeli ktoś nie ma własnego mieszkania, i myśli o powrocie do Polski i wzięciu kredytu np. na mały...
Źródło: polnews.co.uk/forum/viewtopic.php?t=5935


Temat: odsetki od kredytu
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania faktycznie poniesionych w 2003 roku wydatków na spłatę odsetek do kredytu udzielonego na sfinansowanie budowy domu lub mieszkania, ale tylko w ściśle określonych przypadkach. Dotyczy to kupna nowego mieszkania od dewelopera, wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy. Odliczać można też odsetki od kredytu zaciągniętego na nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę budynku niemieszkalnego, jego części na cele mieszkalne. Odsetki można odliczyć, jeżeli łącznie zostało spełnionych kilka warunków: - kredyt został udzielony przez bank lub kasę oszczędnościowo-kredytową po 1 stycznia 2002 r., - z umowy kredytu wynika, że został on udzielony na jeden z wyżej wymienionych celów, - inwestycja jest realizowana w Polsce na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe, - ... prac musi zostać potwierdzone wydaniem pozwolenia na użytkowanie budynku, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku. Ponadto w przypadku wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, do doliczenia odsetek niezbędne jest zawarcie umowy o nabyciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub umowa o przeniesieniu na podatnika własności domu jednorodzinnego. ... w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik musi dołączyć oświadczenie, według ustalonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami VAT. By móc odliczyć odsetki od kredytu od podstawy opodatkowania, muszą one zostać faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty muszą być odpowiednio udokumentowane. Nie można odliczać tych odsetek, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku.Ponadto z ulgi odsetkowej nie można skorzystać, jeżeli podatnik lub małżonek skorzystali wcześniej z możliwości odliczenia wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, czyli m.in. na zakup gruntu, kupno mieszkania od dewelopera, wniesienie wkładu budowlanego czy wykończenie nowo wybudowanego mieszkania. Paweł Puch prawnik...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=470


Temat: AKTU........ ZBYT WCZESNA RADOŚĆ?!?!?!?!?
w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z: 1) budową budynku mieszkalnego albo 2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo 3) zakupem nowo wybudowanego ... (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego. 2. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli: 1) kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r., 2) kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1, 3) inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej...
Źródło: pulawska.fora.pl/a/a,325.htmlDziewczęta i Chłopaki

Designed By Royalty-Free.Org