Photo Rating Website
Index odlegolsci Oddzial 731 odziez moro Odra Chojna
oddziaływanie pozytywne i negatywne człowieka na srodowisko przyrodnicze

aaaaDziewczęta i Chłopakiaaaa

Temat: WIATRAKOM NIE OBJEZIERZE 24 KWIETNIA GODZINA 17
względem, to nie możemy się godzić na ich dewastację. Drugą ważną sprawą jest oddziłąywanie turbin wiatrowych na organizm czlowieka. Są liczne badania, że infradźwięki (nie słyszalne przez ucho ludzkie) wytwarzane podczas ... wiatrowych. Przytaczasz przykład dróg jako uciążliwych. Tak, ale drogi są konieczne do życia, nimi dojeżdżamy do naszych domów. Ich szkodliwe oddziaływanie staramy się ograniczać choćby poprzez budowanie osłon dzwiękochłonnych. Elektrownie wiatrowe nie muszą być lokalizowanie bezpośrednio w sąsiedztwie osad ludzkich, takze nie ma potrzeby budowania ich w pobliżu cennych przyrodniczo czy krajobrazowo terenów. Ludzie, którzy protestują przeciwko lokalizowaniu tych obiektów w sąsiedztwie swoich domów mają do tego pełne prawo. To oni rzeczywiście bronią środowiska przed dewastacją i zanieczyszczenim. Opowieści, że wiatraki to tania i czysta energia można włożyć między bajki. Jak uważasz, na ... najbardziej zainteresowane, czyli mieszkańcy wsi w pobliżu których mają powstać farmy wiatrowe mają prawo do informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach takiej lokalizacji, a następnie do wyrażenia swojej zgody na taką...
Źródło: rfo.org.pl/portal/viewtopic.php?t=915Temat: Wpływ człowieka na funkcjonowanie ekosystemu
Kiedy populacja ludzka rozwijała się, jej wpływ na środowisko był niewielki. Jednak z upływem czasu człowiek zaczął coraz silniej oddziaływać na środowisko. Jego wpływ możemy podzielić zarówno na pozytywny jak i negatywny. W wyniku rozwoju cywilizacji naukowo - technicznej ludzie stopniowo uniezależniali się od środowiska. Świat jest mocno zaludniony, jeśli będzie jeszcze gęściej, to środowisko nie zapewni godziwych warunków życia. Ujemnym wpływem powstającego zagęszczenia jest też stres, wynikający z braków pożywienia i przeludnienia, a objawiający się agresją, nietolerancją, zachowaniami prowadzącymi do samozniszczenia. Człowiek, potrzebując drewna oraz nowych terenów do uprawy i hodowli niszczy ... bo niszczy się ich naturalne środowisko. Ludzie polują równiez na różne gatunki i przyczyniają się do ich wyginięcia, np. wieloryby czy słonie. Środowisko jest zanieczyszczone silnie trujacymi substancjami, wywołującymi zmiany w ... UV. Człowiek jednak, widząc konsekwencje swojego postępowania, stara się pozytywnie wpływać na środowisko. Jego pozytywnw działania to:budowa oczyszczalni ścieków, wprowadzanie urządzeń odpylajacych, używanie bezsiarkowych i bezołowiowych paliw, sadzenie pasów zieleni, optymalne nawożenie, rolnictwo ekologiczne, stosowanie alternatywnych źródeł energii oraz budowanie przejść dla zwierząt nad autostradami. Wynika z tego, że nasze działanie na Ziemi powinno mieć na uwadze nie tylko siebie, ale wszystkie żywe istoty i nieożywione zasoby przyrody.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2425


Temat: Ekologia - Zagadnienia
1. Czym się różni ekologia od ochrony środowiska? Ekologia to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem. Natomiast Ochrona środowiska to zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów. Ekologia w ochronie środowiska jest tym co matematyka dla fizyków czy biologia dla ... tlenu w przyrodzie są fotosyntezujące rośliny. Ponieważ produktem ubocznym fotosyntezy jest tlen. 4. Wymień najważniejsze problemy środowiska. Nie jestem pewna ale wydaje mi się że chodzi o: • Dziura ozonowa, • kwaśne deszcze, • efekt ... obiegu otwartym. 7. Co to są biomy? To naturalne zbiorowisko organizmów zamieszkujących rozległy teren charakteryzujący się analogicznymi warunkami abiotycznymi spowodowanymi oddziaływaniem w całym biomie typu klimatu.(to jest definicja z biologii willego –nic ... jeż, salamandra plamista 9. Co to jest biologiczne zwalczanie szkodników? To zwalczanie szkodników w sposób naturalny przy użyciu naturalnych środków. 10. Wymień formy ochrony przyrody w Polsce. W Polsce wyróżniamy obszarowe formy ochrony przyrody oraz formy ochrony indywidualnej. Do obszarowych form ochrony przyrody zaliczmy Parki Narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty oraz obszary chronionego krajobrazu. Ochronie indywidualnej podlegają pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo- krajobrazowe. 11. Wymień formy międzygatunkowej interakcji. Negatywne= antagonistyczne: Amensalizm, konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo, naturalizm Pozytywne= nieantagonistyczne: protkooperacja, mutualizm, komensalizm 12. Metody określające liczbę populacji. Liczenie bezpośrednie Pobieranie próby z populacji(metoda kwadratu, metoda znakowania, oraz ponownych złowień) 13. Jakie procesy występują w krążeniu wody w przyrodzie? Kondensacja i parowanie 14. Przyrodnicze obiekty w UNESCO na Dolnym Śląsku. Karkonoski park narodowy jako rezerwat biosfery UNESCO (nie wiem czy to jest dobrze) 15. Wymień ekologiczne organizacje. Polskie organizacje to: Liga ochrony przyrody Polski klub ekologiczny Federacja zielonych Polska Partia Zielonych Rada ochrony przyrody 16. procesy w przepływie azotu • wiązanie wolnego azotu • nitryfikacja ... ochrony przyrody 5. Struktura i składniku funkcjonalne ekosystemu 6. Ekosystem lesny-struktura, funkcje, zagrozenia i formy ichrony 7. Glowni ekolodzy swiatowi i ich dzialania 8. Powietrze i rodzaje jego zanieczyszczenia 9. Formy ochrony przyrody w Polsce i na Dolnym Slasku 10. Dokumenty mówiące o ochronie przyrody 11. Szczyt Ziemi-zalozenia 12. Współczesne zagrozenia środowiska 13. Początki zycia na Ziemi 14. Agenda21-dokument o znaczeniu międzynarodowym 15. Raport U. Thanta 16. Zasady zrównoważonego rozwoju-zalozenia i wprowadzenie ich w Zycie 17. Przyczyny degradacji środowiska 18. Rozwoj turystyki w Polsce a ochrona środowiska 19. Zrownowazona gospodarka wodna,problemy wodne na tle Polski 20. Kulturowa odrębność człowieka 21. Polityka ekologiczna w Polsce 22. Współczesne organizacje proekologiczne-Econet, Natura 2000 23. Cele ochrony przyrody
Źródło: silesius.fora.pl/a/a,1667.htmlDziewczęta i Chłopaki

Designed By Royalty-Free.Org